הדברת חולדות

איך לוכדים חולדה?

בתוך הרכב… "אמאלה חולדה בתוך הרכב". כך התחילה השיחה. ביום חמישי בבוקר מצלצל הטלפון , איך שאני עונה נשמעה אשה נסערת בקול רועד ולחוץ מספרת לי שנתקעה עם הרכב בדרך לעבודה, למזלה הטוב למרות התקלה ברכב הצליחה להתקדם עד המוסך הקרוב. המוסכניק נכנס לרכב לבדוק את דוושת הגז ,פתאום שמע רעשים מוזרים ותנועות חזקות מאזור…