הדברה בשערי תקוה

הדברה בשערי תקוה

הדברה בשערי תקוה מבוצעת למזיקים הבאים

וכל שאר המכרסמים והמזיקים